Politică de confidențialitate și privind prelucrarea datelor personale

PLATFORMA  ONLINE DESPRESPA.RO

Desprespa.ro și proprietari platformei desprespa.ro vă asigură că va prelucra datele cu caracter personal în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”).

Societatea Exclusive About SPA SRL vă asigură că respectă confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea Exclusive About SPA SRL, numită în continuare despreSpa.ro, se angajează  să protejeze orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectează, le prelucrează și/sau la care are acces.

Modul în care sunt colectate, prelucrate, transmise și partajate informațiile cu caracter personal depinde de scopurile și temeiurile legale în bază cărora se face colectarea și prelucrarea acestor date, precum și de consimțământul specific acordat în acest sens de către dvs.

Acest site, despreSpa.ro, este furnizat și administrat societatea Exclusive About SPA SRL, cu sediul social in sediul social: Str. Emil Racovita 35-39, cartier Azur, Vila AZ 15, Pipera, Ilfov, Cod Unic de Înregistrare:25044541, atribut fiscal RO, Numărul din Registrul Comerțului: J23/226/02/02/2009, Capital Social: 1180 RON, prin e-mail: office @despreSpa.ro sau telefon +4 0745.411.111.

Prin intermediul prezentei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica GDPR”) vrem să vă asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi completată cu termenii și condițiile care se aplică în acest site sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

„Prelucrare” însemnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Colectăm datele dumneavoastră în conformitate cu principiile prelucrării și colectării datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent fată de dumneavoastră. Sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate asigurându-ne în permanență că prelucrăm numai datele strict necesare. Ne străduim ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate. Ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere. Datele dumneavoastră sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv pentru descărcarea de obligațiile legale, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăților persoanei vizate. Datele dumneavoastră sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Măsuri tehnice și organizatorice

Asigurăm măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

Implementăm procese sistematice de instruire a persoanelor responsabile de securitatea IT și de monitorizare și audit al securității sistemelor și infrastructuri IT conform politicilor.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

Ce date prelucrăm?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, prelucram următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, nume și prenume număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal. 

 • În vederea efectuării de comenzi online pentru  voucher, eVoucher sau card spa sunteți de acord să ne încredințați date cu caracter personal nume și prenume, vârsta, sexul, adresa de e-mail, numărul de telefon, orașul și adresa de domiciliu, geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi/te autentici în contul de client, informații despre produsele și serviciile achiziționate, gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma Online; interese și preferințe legate de produsele din desprespa.ro alte informații în funcție de produsul sau serviciul solicitat. De asemenea, nu colectăm date cu caracter personal cu privire la minori. Datele privind contul bancar, banca si datele de pe card (tipul cardului, numărul cardului, numele titularului, data expirării și codul de securitate) nu sunt reținute și stocate de către platforma desprespa.ro ci direct de către furnizori serviciilor finaciare. 

Pe lângă datele personale ale clienților, Exclusive About SPA SRL mai poate colecta date personale ale partenerilor, candidaților la angajare, angajaților, cititorilor, utilizatorilor site-ului, membrii ai comunitatii, consultanți înregistrați, participanți la evenimente, etc.

Datele minorilor.

Exclusive About SPA SRL nu permite prelucrarea datelor personale ale clienților care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul prestării serviciului solicitat, a folosirii de către dvs. a serviciului clienți sau de a vă transmite informații comerciale și materiale în scop de marketing (ex:, oferte, felicitări cu ocazia sărbătorilor, alte informări în legătură cu furnizarea serviciilor noastre, etc.), alte comunicări, securitatea și detectarea și prevenirea fraudelor, motive juridice, comunicarea cu dumneavoastră.

 1. Vânzări și comenzi: despreSpa.ro utilizează datele dvs. personale în scopul de a finaliza și administra comanda dumneavoastră.
 2. Serviciul clienți: utilizăm datele pe care vi le solicităm pentru a va oferii serviciile noastre la standarde cât mai ridicate.
 3. Activități de marketing: despreSpa.ro utilizează datele dvs. cu caracter personal pentru activități de marketing. În situația în care vom efectua activități de marketing direct precum newsletter-uri comerciale și comunicări privind produsele și serviciile noastre, vom include și un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza când nu mai doriți sa vă trimitem mesaje. De asemenea, este posibil sa vă invităm printr-un e-mail să scrieți un comentariu pe site-ul nostru despre produsul sau serviciul achiziționat. Dacă veți trimite un comentariu, acesta poate fi postat pe site-ul nostru.
 4. Alte comunicări: este posibil să existe și situații în care vom lua legătura cu dvs. prin e-mai, sms, sau alte mijloace de comunicare în funcție de datele de contact pe care ni le-ați pus la dispoziție pentru cauze diverse:

Finalizarea/livrarea  unei /unui serviciu on-line;

Rezolvarea unor cerințe ale dvs. 

 1. Securitatea, detectarea și prevenirea fraudelor: putem utiliza o seria de date cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție pentru a preveni și investiga frauda. Se poate să comunicăm date personale către terţe părți (autorități) în condiţiile legii și către consultanții noștri externi. 
 2. Motive juridice: este posibil să existe situații în care vom fi nevoiți să prelucrăm date cu caracter personal pentru a rezolva dispute juridice sau reclamații ori pentru a ne conforma unor solicitări venite din partea organelor în drept în măsura în care există dispoziții legale care să reglementeze aceste solicitări.

În conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. 1 din Regulamentul 679/2016, temeiurile juridice pentru prelucrările descrise mai sus sunt: contractul, consimțământul, obligația legală și interesul legitim.

Ținând cont de scopurile avute în vedere la punctele I și II, ne bazăm pe îndeplinirea unui contract de livrare de produse și /sau furnizare de servicii. Utilizarea datelor dvs. este necesară pentru îndeplinirea obiectului contractului pe care îl aveți cu noi (ex: dacă folosiți serviciile noastre pentru a efectua o comandă online, despreSpa.ro va utiliza datele dvs. pentru a putea îndeplini obligația asumată prin contractul încheiat între părți și anume aceea de a finaliza și administra comenda efectuată de dvs.).

În ceea ce privește scopurile avute în vedere la punctul III, despreSpa.ro va obține consimțământul dvs. înainte de a prelucra date personale în scop de marketing direct. Consimțământul dumneavoastră va fi acordat întru-un mod transparent, într-o formă inteligibilă şi ușor accesibilă, cu un limbaj clar şi simplu. Asigurăm retragerea oricând a consimțământului. Consimțământul dumneavoastră nu va fi legat sau condiționat de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de către despreSpa.ro. În acest caz lipsa consimțământului dumneavoastră nu va afecta sub nicio formă relația cu dumneavoastră sau livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Având în vedere scopurile de la punctele III, IV si VI, ne bazăm prelucrarea datelor personale pe interesele noastre legitime. Atunci când vom utiliza datele dvs. personale pentru a servi intereselor noastre comerciale vă garantăm ca vom echilibra drepturile și interesele dvs. în protejarea informațiilor dvs. în balanță cu  drepturile și interesele noastre și asigurăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Interesul nostru are în vedere aspecte cum sunt furnizarea, întreținerea şi îmbunătățirea serviciilor noastre, dezvoltarea de noi servicii și funcții.

Potrivit art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul 679/2016 (GDPR) pot fi prelucrare date cu caracter personal dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. În acest sens vă informăm că dacă vom fi nevoiți să prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri decât cele pentru care v-am solicitat consimțământul, în scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate, vă vom solicita consimțământul și pentru prelucrarea acestei date.  

Mai jos sunt prezentate în mod sintetic, Datele Personale pe care le prelucrăm, modul în care acestea sunt prelucrate, scopul, temeiul legal al prelucrării acestora și proveniența acestor date. 

Date  furnizate în mod direct de către persoana vizată pentru efectuarea de comenzi pentru voucher, eVoucher sau card spa, livrarea produselor, plata acestora,  restituirea plății pentru retur/retragere. Asistență și suport clienți. Se aleg produsele produse dorite și se lansează comanda. Livrarea se face la adresa indicată, care este adresa de domiciliu sau o altă adresă indicată.  Pentru fiecare comandă lansată se colectează și se prelucrează următoarele date: nume și prenume; adresă de livrare; adresă e-mail; număr de telefon. Asigurarea suportului necesar procesării de către entitatea autorizată să intermedieze plata produselor comandate. 

Detaliile cardului folosit pentru plata produselor  Online nu sunt accesibile și nu sunt stocate de către Exclusive About SPA SRL, ci doar de către entitatea autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului. Este posibil să prelucrăm doar următoarele date pe care le transmitem către partenerul de autorizare a plăților/ tranzacțiilor online: nume, prenume; ID comandă; data inițierii tranzacției, data finalizării;  ID tranzacției; situație plată (plată efectuată/ neefectuată); suma tranzacționată. Pentru retur/anulare comandă se prelucrează: IBAN-ul și banca la care ai deschis contul bancar. Temeiul juridic al prelucrării datelor este executarea contractului. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte. Prelucrarea este necesară  pentru a putea onora comenzile, pentru livrarea și predarea produselor. Asigurarea suportului necesar procesării de către entitatea autorizată să intermedieze plata produselor comandate. 

Date  furnizate în mod direct de către persoana vizată cu scopul unor campanii promoționale, de fidelizare, concursuri, promoții sau tombole. În scopul participării la concursurile și  a acordării premiilor respective. În scopul realizării politicii de marketing. DespreSpa.ro poate acorda reduceri și beneficii aferente acțiunilor noastre de fidelizare (sub formă de vouchere, reduceri, etc.). Pentru acțiunile de fidelizare, concursurile online derulate pe site colectăm adresa de e-mail și, în funcție de campanie, următoarele date cu caracter personal necesare participării la concurs, respectiv, pentru validarea câștigătorilor: nume și prenume; adresa de e-mail, sau; număr telefon, având temei juridic consimțământul.  Consimțământul poate fi acordat prin orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului poate fi făcută la fel de simplu ca acordarea acestuia. Date cu caracter personal colectate în mod automat pentru crearea de profiluri de client în scop de marketing direct și Publicitate comportamentală on-line. În funcție de interacțiunile și comportamentul vizitatorului sau clientului, se colectează și se prelucrează date cu caracter personal pentru crearea profilul client. Pentru crearea acestui profil prelucrăm următoarele date: numele, prenumele, adresa de e-mail și/sau de corespondență și numărul de telefon mobil; istoricul interacțiunilor cu desprespa.ro: produsele vizualizate, căutate sau comandate; comenzile inițiate și  finalizat sau anulate; identificatorii online (cookies) obținuți de la dispozitivul utilizat atunci când accesezi despreSpa.ro. Pe baza navigărilor și comportamentului Online, monitorizat prin cookie-uri, putem furniza reclame on-line la unele dintre produsele noastre pot fi în concordanță cu interesele specifice. Pe baza informațiilor despre navigarea Online sunteți încadrat într-un grup de interes cu alți clienți similari, ca și comportament de navigare și  vom livra astfel reclame pe baza acelor interese, având temei juridic consimțământul. Opțiunea de a renunța la publicitatea comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, dar acestea nu mai sunt individualizate în funcție de interesele specifice. Pentru profilare și transmiterea unor oferte personalizate. Pentru cookie-urile care monitorizează comportamentul Online. Date cu caracter personal colectate în mod automat pentru a asigura mentenanța și securizarea  despreSpa.ro. Pentru mentenanța și securizarea situ-lui utilizăm: Adresa IP; Browser-ul de internet și  versiunea sistemului de operare; Date de protocol HHTP/HTTPS. In baza interesului legitim, implementarea și menținerea funcționalități și a  măsurilor de securitate a despreSpa.roPrelucrăm aceste date pentru: asigurarea funcționalității și securității  platformei Online. Situații financiare și raportări apărarea drepturilor în justiție și proceduri ale autorităților statului. Prelucrăm datele pentru situația financiară, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale. Pentru acțiunile în justiție la care suntem parte sau protejarea intereselor împotriva unor pretenții/ abuzive sau nejustificate. Furnizarea datelor cu caracter personal autorităților și instituțiilor competente, în cadrul unor proceduri/investigații ori a altor demersuri prevăzute de lege. Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și contabilă. Exercitarea și apărarea drepturilor legitime. Pentru conformarea obligațiilor legale specifice impuse de prevederile legale.

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate doar de Exclusive About SPA SRL și nu vor fi comunicate altor terți fără acordul explicit al dvs. cu excepția cazurilor în care există o obligație legală/contractuală a noastră pentru a divulga aceste date.  

Exclusive About SPA SRL va comunica datele dvs. cu caracter personal instituțiilor financiare bancare si non-bancare, autorităților publice, organelor judiciare, consultanților externi către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și către alte categorii de destinatari. Este posibil ca în funcție de anumite circumstanțe concrete, Exclusive About SPA SRL să comunice datele dvs. cu caracter personal către parteneri sau terți furnizori de servicii cu care colaborează.

Vă rugăm să aveți în vedere ca site-ul despreSpa.ro poate conține link-uri de acces către alte site-uri care pot avea o altă politica de prelucrare a datelor cu caracter personal decât Exclusive About SPA SRL, subscrisa neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de către aceste terțe părți.

În funcție de context există posibilitatea să ne găsim în situația de a oferi informații, atât global cât și intern sau extern, partenerilor noștrii cu care facem transfer de date cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016, în virtutea asigurării unor servicii cât mai profesionale. Informațiile controlate de Exclusive About SPA SRL ar putea fi transferate, transmise, stocate sau prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care sunteți rezident, în scopurile descrise în această politică. 

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate și stocate pe perioada maximă cerută de legile în vigoare. Astfel:

 • Atunci când apelați la serviciile noastre, păstram datele dvs. cu caracter personal pe toata durata raportului nostru contractual și, ulterior pe perioada stabilită de legislaţia financiar contabilă, respectiv pentru o perioada de 10 ani;
 • În cazul în care doriți să ne adresați diferite solicitări (e-mail-uri prin care solicitați oferte, întrebări cu privire la unele evenimente) păstram datele dvs. cu caracter personal pentru o durată de timp care nu va depăși 1 an de la ultima corespondență trimisă.
 • În cazul în care vă creați cont pe site-ul nostru, datele vor fi păstrate până când decideți să ștergeți contul.
 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe durata ofertei promoționale și apoi pentru o durată de 90 zile.
 • În cazul în care ne-ați dat consimțământul să folosim datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, păstram aceste date până când ne solicitați să le ștergem sau după finalizarea campaniei de marketing, pentru 90 zile. Vă informăm că datele stocate în baza noastră de date pentru comunicări în scop de marketing direct sunt șterse după trecerea unui termen de 90 zile de la ultima interacțiune cu dvs.
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstram atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor și pentru o perioada definită în conformitate cu reglementările legale. Menționăm că datele prelucrate de modulele cookie (pentru a ne furniza publicitate comportamentală online, pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare, etc) vor fi păstrate pentru o perioada de maxim 1 an de la colectarea acestora în baza consimțământului dvs. 

Exclusive About SPA SRL va revizui necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale: La fiecare 90 zile analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual. 

Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta. 

Care sunt drepturile dvs.?

Aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. 

 1. Dreptul la accesarea datelor.Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.
 2. Dreptul la rectificarea datelor.Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
 3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:
 • atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;
 • atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;
 • atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct;
 • atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare. 

Există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară: 

  • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale;
  • pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.
 1. Dreptul la restricționarea procesării.În anumite situații, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:
 • avem consimțământul dvs.;
 • sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din considerente care vizează interesul public.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor.Aveți dreptul să mutați, copiați, transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
 2. Dreptul la opoziție. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul la retragerea consimțământului.În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să va retrageți, în orice moment, din acel consimțământ. Retragerea consimțământului acordat de către dvs. nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 
 4. Dreptul de a dezactiva modulele Cookie – aveți dreptul sa dezactivați modulele cookie din setările browser-elor de internet care, de obicei, sunt programate în mod implicit să accepte module tip cookie. Multe module sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționare a site-urilor web, prin urmare dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți sau aplicații ale site-urilor. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-ul nostru / aplicațiile noastre, puteți face acest lucru prin modificarea setărilor browserului dvs. Link către  Politica de cookie a despreSpa.ro. 
 5. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/

Exclusive About SPA SRL face tot posibilul ca să vă protejeze datele dvs. personale și să se conformeze cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru ca noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs..

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact indicate la începutul prezentului document. De asemenea, vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate. 

Pentru a veni în sprijinul facilitării comunicării cu dumneavoastră,  am desemnat un responsabil care poate fi contacta prin e-mail office@despreSpa.ro sau telefon +4 0745.411.111

Cum sunt stocate datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne.

Solicitări juridice

Exclusive About SPA SRL accesează, păstrează și oferă informațiile dvs. autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

   1. Ca și răspuns la solicitări de natura juridică atunci când legea ne impune acest lucru.
   2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru a detecta, a preveni și a răspunde la acte de frauda, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile și materialele noastre), pe dvs. și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare. Informațiile pe care le primim despre dvs. pot fi stocate pe o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natura juridică sau a unei obligații legale. 

Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteți modifica datele furnizate sau solicita informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv cereri în vederea exercitării drepturilor dvs. prin transmiterea unui mail la următoarea adresa: office@despreSpa.ro, sau dacă aveți un cont direct din setările contului. 

Vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea opțiunii dezabonare, din subsolul oricărui newsletter transmis.

Exclusive About SPA SRL va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum, orice comunicare ce urmează a fi transmisă în format electronic și măsurile luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Exclusive About SPA SRL și despreSpa.ro gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Exclusive About SPA SRL SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

Echipa despreSPA.ro

Vă mulțumim!

Autentificare

Nume utilizator *
Parola *